About

Nguyễn Văn Tiến Anh
Nguyễn Văn Tiến Anh

Mùa hè xanh – 7/2011

Luận văn đại học – 12/2014


Video mô phỏng

Tốt nghiệp đại học – 23/04/2015

Bàn phẫu thuật (12/2014 – 12/2015)

Điều khiển robot UXA-90 Light

Simulation tool

Hàn Quốc – 12/2016