Bài giải – Mechanical Measurements

Đây là một số bài giải của các bài tập bên trong cuốn Mechanical Measurements 6th, giúp giải quyết nhanh chóng ác mộng bài tập môn Dung sai và kỹ thuật đo của thầy Phương.
Chúc vui

Lưu ý. Đây là bài giải của Mechanical Measurements 6th. Ai dùng cuốn 5th nhớ kiểm tra cẩn thận vì mình không biết cuốn 6th và 5th có khác nhau gì nhiều không

SickSickSickSick

Nguyễn Văn Tiến AnhCơ điện tửBài giải - Mechanical Measurements Đây là một số bài giải của các bài tập bên trong cuốn Mechanical Measurements 6th, giúp giải quyết nhanh chóng ác mộng bài tập môn Dung sai và kỹ thuật đo của thầy Phương. Chúc vui Lưu ý. Đây là bài giải của Mechanical Measurements...Nguyễn Văn Tiến Anh