Trong lúc làm việc Tiến Anh thường uống cà phê, thỉnh thoảng có hút thuốc lá và nhậu nhẹt. Nếu có thể, hãy mời Tiến Anh một tách cà phê đen đá.