Code Matlab mô phỏng robot 3 bậc tự do

10 

Code Matlab mô phỏng robot Okura A1600III với 3 bậc tự do, mô phỏng động học trong Simulink.

Category:

Product Description

Toàn bộ code này các bạn có thể download để tùy chỉnh mà không cần bất cứ sự ràng buộc nào. Chương trình của mình có thể chưa hoàn thiện nên các bạn có thể tùy ý chỉnh sửa cho phù hợp với mục đích sử dụng

https://i2.wp.com/nvtienanh.com/wp-content/uploads/2015/09/14232970840_a0ded51251_b.jpg?fit=490%2C480https://i2.wp.com/nvtienanh.com/wp-content/uploads/2015/09/14232970840_a0ded51251_b.jpg?resize=150%2C150Nguyễn Văn Tiến AnhToàn bộ code này các bạn có thể download để tùy chỉnh mà không cần bất cứ sự ràng buộc nào. Chương trình của mình có thể chưa hoàn thiện nên các bạn có thể tùy ý chỉnh sửa cho phù hợp với mục đích sử dụngTien Anh Nguyen Van